روش نصب درب ضد سرقت به شیوه جوش دادن

در شروع کار برای نصب درب ضد سرقت می بایست بدانید آیا نیاز به ساختن چهارچوب دارید یا خیر؟برای ساختن چهارچوب از پروفیل 10*4 یا 8*4 میبایستی استفاده کنیم تا برای نگهداشتن درب و اتصالات مقاومت لازم را داشته باشد ،ضمناً ابعاد داخلی چهارچوب میبایستی یک سانتی متر از طرفین بزرگتر ساخته شود.

روش نصب درب ضد سرقت به شیوه جوش دادن:

در روش جوش دادن بهتر است ابتدا درب را از نظر سالم بودن با چند بار بازو بسته کردن درب ،قفل ها و شب بند آزمایش کرد.سپس درب ضد سرقت را از بیرون داخل چهارچوب قرار میدهیم و توسط دستگاه جوش داخل شیارهای موجود در چهارچوب چند خال جوش میزنیم.دوباره عمل باز و بسته کردن درب را تکرار می کنیم .در صورتی که از تراز بودن و درست عمل کردن درب ضد سرقت اطمینان حاصل کردیم درب را به طور کامل داخل چهارچوب جوش میدهیم.