مشخصات فنی درب های ضد سرقت ترکیه ای

درب های ضد سرقت ترکیه ای دارای :

چشمی بر روی درب ضد سرقت
 دستگیره لوکس به همراه اهرم قفل شب بند
 سیستم مولتی قفل، که با چرخاندن کلید بطور همزمان تعداد 8 زبانه ثابت و متحرک از دو جهت درب وارد چهارچوب می گردد.

درب های ضد سرقت ترکیه ای دارای 8 عدد کلید کامپیوتری اند که شامل:

3 عدد کلید کارگری (قابل استفاده در زمان عملیات ساختمان)
5 کلید اصلی (قابل استفاده پس از اتمام عملیات ساختمانی)

مشخصات درب ضد سرقت ترکیه ای : 

ضخامت لنگه درب 9سانتی متر
ضخامت چهارچوب 17 سانتی متر با قطر ورق 1.5 میلیمتر
ساختار داخلی درب از ورق استیل یکپارچه با پل های استحکام دهنده

اندازه های استاندارد  درب های ضد سرقت ترکیه ای (پشت در پشت چهارچوب) :

تک لنگه : 218*114 سانتی متر
یک و نیم لنگه : 218*135سانتی متر الی 218*150سانتی متر
دو لنگه : 218*155 سانتی متر الی 218*200 سانتی متر