درب ضد سرقت چیست

درب ضد سرقت یا درب ایمنی گستره وسیعی از اقدامات برای تقویت درب به منظور جلوگیری از تخریب درب برای نفوذ پیدا کردن به داخل و یا باز کردن قفل درب و جلوگیری از جنایات مانند سرقت و تجاوز به فضای خانه است،به عبارت دیگر درب های ضدسرقت برای کمک به جلوگیری از ورود غیر مجاز مزاحمان بکار برده می شوند.هم چنین می توانند کمک شایانی در برابر طوفان،بدی آب و هوا و حفاظت از محل مورد نظررا در سطح بالایی ارائه دهند.
درب های ضد سرقت در ساختمان های تجاری و دولتی و هم چنین محیط های مسکونی بکار برده می شوند.
درب های ضد سرقت معمولاً در دو نوع فلزی و چوبی ساخته می شوند.از مهم ترین بخش های اصلی در تضمین کیفیت درب ضد سرقت نوع قفل و کیفیت یراق آلات بکار رفته در آن می باشد.
در واقع می توان گفت بهترین نوع درب ضد سرقت دربی است که سطح بالای امنیتی و زیبایی ظاهری را دارا باشد.